Binh lực đồng minh Mỹ trực chiến sẵn sàng đến vùng Vịnh trong 48 giờ

Anh có khoảng 400 binh sĩ ở Iraq. Ảnh: PA.
Anh có khoảng 400 binh sĩ ở Iraq. Ảnh: PA.
Anh có khoảng 400 binh sĩ ở Iraq. Ảnh: PA.
Lên top