Bình luận quốc tế: Giữ cầu quan hệ

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin