Bình đời Thanh ước tính đấu giá tới hơn 11 triệu USD sau gần 60 năm "bỏ xó"

Thiết kế đặc biệt trên thân chiếc bình cổ đời Thanh. Ảnh: The Value.
Thiết kế đặc biệt trên thân chiếc bình cổ đời Thanh. Ảnh: The Value.
Thiết kế đặc biệt trên thân chiếc bình cổ đời Thanh. Ảnh: The Value.
Lên top