Bill Gates và vợ phân chia tài sản hậu ly hôn thế nào?

Bill Gates và Melinda Gates. Ảnh: AFP
Bill Gates và Melinda Gates. Ảnh: AFP
Bill Gates và Melinda Gates. Ảnh: AFP
Lên top