Bill Gates và Melinda French Gates hoàn tất ly hôn

Bill Gates và Melinda French Gates chính thức hoàn tất ly hôn. Ảnh: AFP
Bill Gates và Melinda French Gates chính thức hoàn tất ly hôn. Ảnh: AFP
Bill Gates và Melinda French Gates chính thức hoàn tất ly hôn. Ảnh: AFP
Lên top