Bill Gates và Melinda chia tài sản sau ly hôn

Bill Gates và Melinda đang phân chia tài sản hậu ly hôn. Ảnh: AFP
Bill Gates và Melinda đang phân chia tài sản hậu ly hôn. Ảnh: AFP
Bill Gates và Melinda đang phân chia tài sản hậu ly hôn. Ảnh: AFP
Lên top