Bill Gates dự đoán thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Bill Gates. Ảnh: AFP
Bill Gates. Ảnh: AFP
Bill Gates. Ảnh: AFP
Lên top