Bill Gates đi nghỉ hàng năm với bạn gái cũ sau khi cưới Melinda

Ann Winblad - bạn gái cũ Bill Gates. Ảnh: AFP/Getty.
Ann Winblad - bạn gái cũ Bill Gates. Ảnh: AFP/Getty.
Ann Winblad - bạn gái cũ Bill Gates. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top