Biểu tình về sắc tộc thành bạo loạn ở Mỹ, 7 người bị bắn 

Lên top