Biểu tình tăng thuế xăng biến thành bạo loạn dữ dội ở kinh đô Paris

Một người biểu tình trên đại lộ Champs-Élysées, thủ đô Paris ngày 24.11. Ảnh: AP
Một người biểu tình trên đại lộ Champs-Élysées, thủ đô Paris ngày 24.11. Ảnh: AP
Một người biểu tình trên đại lộ Champs-Élysées, thủ đô Paris ngày 24.11. Ảnh: AP
Lên top