Biểu tình sắc tộc sau vụ George Floyd lan rộng nhiều nơi trên thế giới

Người biểu tình mang theo những tấm khẩu hiệu phản đối phân biệt sắc tộc trong khi diễu hành bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở London hôm 31.5. Ảnh: AFP.
Người biểu tình mang theo những tấm khẩu hiệu phản đối phân biệt sắc tộc trong khi diễu hành bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở London hôm 31.5. Ảnh: AFP.
Người biểu tình mang theo những tấm khẩu hiệu phản đối phân biệt sắc tộc trong khi diễu hành bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở London hôm 31.5. Ảnh: AFP.
Lên top