Biểu tình sắc tộc khắp nước Mỹ: Bùng phát từ những dồn nén âm ỉ

Người biểu tình ở Washington, D.C, Mỹ sau cái chết của George Floyd. Ảnh: AFP
Người biểu tình ở Washington, D.C, Mỹ sau cái chết của George Floyd. Ảnh: AFP
Người biểu tình ở Washington, D.C, Mỹ sau cái chết của George Floyd. Ảnh: AFP
Lên top