Biểu tình chống kỳ thị sau cái chết của George Floyd diễn ra ở 3 châu lục

Biểu tình ở Stuttgart, Đức. Ảnh: Getty Images
Biểu tình ở Stuttgart, Đức. Ảnh: Getty Images
Biểu tình ở Stuttgart, Đức. Ảnh: Getty Images
Lên top