Biệt thự La Mã cổ "độc nhất vô nhị" lần đầu phát hiện ở Anh

Dấu tích của biệt thực La Mã với kiến trúc "có một không hai" được phát hiện ở Anh. Ảnh: Tổ chức Lịch sử nước Anh
Dấu tích của biệt thực La Mã với kiến trúc "có một không hai" được phát hiện ở Anh. Ảnh: Tổ chức Lịch sử nước Anh
Dấu tích của biệt thực La Mã với kiến trúc "có một không hai" được phát hiện ở Anh. Ảnh: Tổ chức Lịch sử nước Anh
Lên top