Biến vỏ sầu riêng bị bỏ đi thành băng gel kháng khuẩn

Vỏ sầu riêng bị bỏ đi có thể dùng làm băng gel kháng khuẩn. Ảnh: AFP
Vỏ sầu riêng bị bỏ đi có thể dùng làm băng gel kháng khuẩn. Ảnh: AFP
Vỏ sầu riêng bị bỏ đi có thể dùng làm băng gel kháng khuẩn. Ảnh: AFP
Lên top