Biển tơ nhện giăng đầy mặt đất ở Australia

Các con nhện trốn chạy lũ lụt đã gây ra cảnh tượng như trên tại Gippsland, bang Victoria, Australia. Ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp bang Victoria
Các con nhện trốn chạy lũ lụt đã gây ra cảnh tượng như trên tại Gippsland, bang Victoria, Australia. Ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp bang Victoria
Các con nhện trốn chạy lũ lụt đã gây ra cảnh tượng như trên tại Gippsland, bang Victoria, Australia. Ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp bang Victoria
Lên top