Biến thể virus SARS-CoV-2 ở Anh xuất hiện thêm tại Mỹ

Biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh đã được phát hiện tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP.
Biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh đã được phát hiện tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP.
Biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh đã được phát hiện tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top