Biến thể SARS-CoV-2 vừa phát hiện ở Việt Nam có đáng lo ngại?

Biến thể SARS-CoV-2 vừa phát hiện ở Việt Nam từng được tìm thấy ở nhiều nước. Ảnh: AFP.
Biến thể SARS-CoV-2 vừa phát hiện ở Việt Nam từng được tìm thấy ở nhiều nước. Ảnh: AFP.
Biến thể SARS-CoV-2 vừa phát hiện ở Việt Nam từng được tìm thấy ở nhiều nước. Ảnh: AFP.
Lên top