Biến thể SARS-CoV-2 ở Anh đang lây nhiễm trong cộng đồng Philippines

Biến thể SARS-CoV-2 ở Anh được phát hiện lây lan trong cộng đồng ở Philippines. Ảnh: AFP
Biến thể SARS-CoV-2 ở Anh được phát hiện lây lan trong cộng đồng ở Philippines. Ảnh: AFP
Biến thể SARS-CoV-2 ở Anh được phát hiện lây lan trong cộng đồng ở Philippines. Ảnh: AFP
Lên top