Biến thể Mu không đáng lo ngại như dự đoán

Tiến sĩ Dave Chokshi - một quan chức y tế thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Mayoral Photography Office
Tiến sĩ Dave Chokshi - một quan chức y tế thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Mayoral Photography Office
Tiến sĩ Dave Chokshi - một quan chức y tế thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Mayoral Photography Office
Lên top