Biến thể Mu kháng vaccine lan rộng ra 49 tiểu bang và thủ đô của Mỹ

Biến thể Mu đã lan ra 49 tiểu bang và thủ đô của Mỹ. Ảnh: AFP
Biến thể Mu đã lan ra 49 tiểu bang và thủ đô của Mỹ. Ảnh: AFP
Biến thể Mu đã lan ra 49 tiểu bang và thủ đô của Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top