Biến thể mới nhiều đột biến hơn Omicron nguy hiểm như thế nào?

Biến thể IHU vừa được phát hiện tại Pháp. Ảnh: AFP
Biến thể IHU vừa được phát hiện tại Pháp. Ảnh: AFP
Biến thể IHU vừa được phát hiện tại Pháp. Ảnh: AFP
Lên top