Biến thể Lambda lan đến Nhật Bản

Biến thể Lambda xác định lần đầu ở Peru đã được phát hiện trong một ca COVID-19 ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Biến thể Lambda xác định lần đầu ở Peru đã được phát hiện trong một ca COVID-19 ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Biến thể Lambda xác định lần đầu ở Peru đã được phát hiện trong một ca COVID-19 ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top