Biến thể Lambda đặt ra thách thức mới trên toàn cầu

Số người mắc biến thể Lambda đang tăng lên nhanh chóng tại Peru. Ảnh: AFP
Số người mắc biến thể Lambda đang tăng lên nhanh chóng tại Peru. Ảnh: AFP
Số người mắc biến thể Lambda đang tăng lên nhanh chóng tại Peru. Ảnh: AFP
Lên top