Biến thể Delta né hệ miễn dịch thế nào?

Điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP
Điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP
Điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP
Lên top