Biến thể Delta lan rộng, Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn cấp thêm 8 tỉnh

Nhật Bản sẽ mở rộng tình trạng khẩn cấp ra thêm 8 tỉnh do biến thể Delta lan rộng. Ảnh: AFP
Nhật Bản sẽ mở rộng tình trạng khẩn cấp ra thêm 8 tỉnh do biến thể Delta lan rộng. Ảnh: AFP
Nhật Bản sẽ mở rộng tình trạng khẩn cấp ra thêm 8 tỉnh do biến thể Delta lan rộng. Ảnh: AFP
Lên top