Biến thể Delta gia tăng kỷ lục ca mắc COVID-19 ở 5 bang của Mỹ

Biến thể Delta đang lây lan khắp nước Mỹ với số ca mắc COVID-19 mới ở một vài tiểu bang tăng cao kỷ lục. Ảnh: AFP/Getty
Biến thể Delta đang lây lan khắp nước Mỹ với số ca mắc COVID-19 mới ở một vài tiểu bang tăng cao kỷ lục. Ảnh: AFP/Getty
Biến thể Delta đang lây lan khắp nước Mỹ với số ca mắc COVID-19 mới ở một vài tiểu bang tăng cao kỷ lục. Ảnh: AFP/Getty
Lên top