Biến thể Delta đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên cao hơn

Biến thể Delta đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên cao hơn. Ảnh: AFP
Biến thể Delta đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên cao hơn. Ảnh: AFP
Biến thể Delta đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên cao hơn. Ảnh: AFP
Lên top