Biến thể Delta chiếm lĩnh vị trí thống trị ở Mỹ nhanh như thế nào?

Biến thể Delta nhanh chóng lây lan, chiếm lĩnh vị trí thống trị trong các ca nhiễm ở Mỹ. Ảnh: AFP/Getty
Biến thể Delta nhanh chóng lây lan, chiếm lĩnh vị trí thống trị trong các ca nhiễm ở Mỹ. Ảnh: AFP/Getty
Biến thể Delta nhanh chóng lây lan, chiếm lĩnh vị trí thống trị trong các ca nhiễm ở Mỹ. Ảnh: AFP/Getty
Lên top