Biến thể COVID-19 ở Anh có nguy cơ thúc đẩy làn sóng lây nhiễm mới

Nghiên cứu mới nhất công bố thêm bằng chứng biến thể COVID-19 Vương quốc Anh có khả năng thúc đẩy một làn sóng lây nhiễm mới. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới nhất công bố thêm bằng chứng biến thể COVID-19 Vương quốc Anh có khả năng thúc đẩy một làn sóng lây nhiễm mới. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới nhất công bố thêm bằng chứng biến thể COVID-19 Vương quốc Anh có khả năng thúc đẩy một làn sóng lây nhiễm mới. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top