Biến thể COVID-19 ở Ấn Độ nguy hiểm tới mức nào?

Biến thể kép B1617 mang cùng lúc 2 đột biến khiến nó vừa lây lan nhanh hơn, vừa làm giảm hiệu quả của kháng thể. Ảnh: AFP
Biến thể kép B1617 mang cùng lúc 2 đột biến khiến nó vừa lây lan nhanh hơn, vừa làm giảm hiệu quả của kháng thể. Ảnh: AFP
Biến thể kép B1617 mang cùng lúc 2 đột biến khiến nó vừa lây lan nhanh hơn, vừa làm giảm hiệu quả của kháng thể. Ảnh: AFP
Lên top