Biến thể COVID-19 mới phát hiện ở Anh nguy hiểm thế nào?

Anh phát hiện biến thể COVID-19 mới B.1.621. Ảnh: AFP
Anh phát hiện biến thể COVID-19 mới B.1.621. Ảnh: AFP
Anh phát hiện biến thể COVID-19 mới B.1.621. Ảnh: AFP
Lên top