Biến thể COVID-19 mới lan tới Châu Âu, các nước siết chặt đi lại

Mỹ, Châu Âu và nhiều nước trên thế giới siết chặt đi lại với các khu vực phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới Omicron. Ảnh: AFP
Mỹ, Châu Âu và nhiều nước trên thế giới siết chặt đi lại với các khu vực phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới Omicron. Ảnh: AFP
Mỹ, Châu Âu và nhiều nước trên thế giới siết chặt đi lại với các khu vực phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới Omicron. Ảnh: AFP
Lên top