Biến thể COVID-19 mới của Anh có thể thống trị Mỹ vào tháng 3.2021

CDC Mỹ cảnh báo biến thể COVID-19 của Anh có thể sẽ chiếm ưu thế thống trị ở Mỹ vào tháng 3.2021. Ảnh: AFP
CDC Mỹ cảnh báo biến thể COVID-19 của Anh có thể sẽ chiếm ưu thế thống trị ở Mỹ vào tháng 3.2021. Ảnh: AFP
CDC Mỹ cảnh báo biến thể COVID-19 của Anh có thể sẽ chiếm ưu thế thống trị ở Mỹ vào tháng 3.2021. Ảnh: AFP
Lên top