Biến thể COVID-19 lan rộng ở Pháp, Paris bị phong tỏa 1 tháng

Thủ đô Paris và các khu vực phía bắc của nước Pháp sẽ bước vào giai đoạn phong tỏa COVID-19 kéo dài 1 tháng kể từ nửa đêm 19.3. Ảnh: AFP
Thủ đô Paris và các khu vực phía bắc của nước Pháp sẽ bước vào giai đoạn phong tỏa COVID-19 kéo dài 1 tháng kể từ nửa đêm 19.3. Ảnh: AFP
Thủ đô Paris và các khu vực phía bắc của nước Pháp sẽ bước vào giai đoạn phong tỏa COVID-19 kéo dài 1 tháng kể từ nửa đêm 19.3. Ảnh: AFP
Lên top