Biến thể COVID-19 đang dễ lan truyền trong không khí hơn?

Các biến thể COVID-19 có khả năng lây truyền qua đường không khí tốt hơn. Ảnh: AFP
Các biến thể COVID-19 có khả năng lây truyền qua đường không khí tốt hơn. Ảnh: AFP
Các biến thể COVID-19 có khả năng lây truyền qua đường không khí tốt hơn. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top