Biến thể COVID-19 A.23.1 nguồn gốc từ Châu Phi đáng lo ngại đến mức nào?

Biến thể B.23.1 có nguồn gốc từ Châu Phi đã được tìm thấy ở 26 quốc gia trên thế giới. Ảnh: the U.S. National Institutes of Health
Biến thể B.23.1 có nguồn gốc từ Châu Phi đã được tìm thấy ở 26 quốc gia trên thế giới. Ảnh: the U.S. National Institutes of Health
Biến thể B.23.1 có nguồn gốc từ Châu Phi đã được tìm thấy ở 26 quốc gia trên thế giới. Ảnh: the U.S. National Institutes of Health
Lên top