"Biển người" đổ về hoàng cung Thái Lan theo dõi nhà vua đăng quang

Người dân Thái Lan dồn về khu vực quanh cung điện hoàng gia Thái Lan để theo dõi lễ đăng quang của nhà vua. Ảnh: Reuters.
Người dân Thái Lan dồn về khu vực quanh cung điện hoàng gia Thái Lan để theo dõi lễ đăng quang của nhà vua. Ảnh: Reuters.
Người dân Thái Lan dồn về khu vực quanh cung điện hoàng gia Thái Lan để theo dõi lễ đăng quang của nhà vua. Ảnh: Reuters.
Lên top