Biển người Ấn Độ dự hỏa táng "ngựa thần" bất chấp COVID-19

Lên top