Biển lửa ngùn ngụt bao trùm chợ Camden Lock nổi tiếng ở London

Hiện trường vụ cháy chợ Camden Lock. Ảnh: J.W
Hiện trường vụ cháy chợ Camden Lock. Ảnh: J.W