Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Biên giới Gaza lại nóng rực vì không kích dồn dập của Israel

F-16D của Israel. Ảnh: Sputnik
F-16D của Israel. Ảnh: Sputnik