Biển Đông trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 diễn ra ngày 18-19.11 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: BTC
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 diễn ra ngày 18-19.11 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: BTC
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 diễn ra ngày 18-19.11 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: BTC
Lên top