Biến động thứ hạng của các tỉ phú Anh vì dịch COVID-19

James Dyson, người sáng lập công ty Dyson, lần đầu tiên đứng đầu danh sách tỉ phú của Sunday Times. Ảnh: AFP
James Dyson, người sáng lập công ty Dyson, lần đầu tiên đứng đầu danh sách tỉ phú của Sunday Times. Ảnh: AFP
James Dyson, người sáng lập công ty Dyson, lần đầu tiên đứng đầu danh sách tỉ phú của Sunday Times. Ảnh: AFP
Lên top