Biến động lớn của chính phủ Mỹ ngay trước thềm Giáng sinh

Một số cơ quan của chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa trong sáng 22.12. Ảnh: AFP.
Một số cơ quan của chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa trong sáng 22.12. Ảnh: AFP.
Một số cơ quan của chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa trong sáng 22.12. Ảnh: AFP.
Lên top