Biển Đông không chỉ có khác biệt, tranh chấp mà còn có hợp tác

Các đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11. Ảnh: BTC
Các đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11. Ảnh: BTC
Các đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11. Ảnh: BTC
Lên top