Biến đổi khí hậu làm suy giảm nền kinh tế gấp 2 lần so với COVID-19

Biến đổi khí hậu sẽ tác động trực tiếp đến năng suất nông nghiệp. Ảnh: AFP
Biến đổi khí hậu sẽ tác động trực tiếp đến năng suất nông nghiệp. Ảnh: AFP
Biến đổi khí hậu sẽ tác động trực tiếp đến năng suất nông nghiệp. Ảnh: AFP
Lên top