Biến đổi khí hậu: Cảnh tượng kinh hoàng về cá hồi ở Thái Bình Dương

Những con cá hồi với các vết thương nặng trên cơ thể. Ảnh: Columbia Riverkeeper
Những con cá hồi với các vết thương nặng trên cơ thể. Ảnh: Columbia Riverkeeper
Những con cá hồi với các vết thương nặng trên cơ thể. Ảnh: Columbia Riverkeeper
Lên top