Bị tước quốc tịch, cựu Tổng thống Gruzia dọa lật đổ Tổng thống Ukraina

Cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili. Ảnh: Sputnik
Cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili. Ảnh: Sputnik
Cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili. Ảnh: Sputnik
Lên top