Bị Tổng thống Duterte lăng nhục, ông Obama hủy gặp song phương