Bí thư Hồ Bắc Ưng Dũng đã có đóng góp gì trong chống dịch COVID-19?

Ông Ưng Dũng - người vừa được lựa chọn vào vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Băc (Trung Quốc) với kỳ vọng thúc đẩy công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn. Ảnh: Hoàn Cầu.
Ông Ưng Dũng - người vừa được lựa chọn vào vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Băc (Trung Quốc) với kỳ vọng thúc đẩy công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn. Ảnh: Hoàn Cầu.
Ông Ưng Dũng - người vừa được lựa chọn vào vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Băc (Trung Quốc) với kỳ vọng thúc đẩy công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn. Ảnh: Hoàn Cầu.
Lên top